Šesta i sedma knjiga Mojsijeva

Šesta i sedma Mojsijeva knjiga je magični tekst iz 18. ili 19. veka koji je navodno…

Knjige koje sadrže skrivene moći

Kada su u pitanju drevni tekstovi koji su inherentno magični ili navodno sadrže uputstva za izazivanje…