Tajna longinovog koplja

Dobri poznavaoci stoje pred ovim kompljem puni strahopoštovanja. Sveto Koplje ili Koplje Longina, ključ je za razumevanje…

Ouroboros – Uroboros

Urobor – zmija koja grize svoj rep: Simbolika i značenje SIMBOL VEČNOG CIKLUSA Urobor je simbol…

Velesova noć

U tradiciji starih Slovena, noć od 31. oktobra do 1. novembra zvala se Velesova noć, kada…

Slavenska mitologija: Rod i rađanje novog univerzuma

Muzeji širom sveta ispunjeni su kipovima bogova i boginja koje su nekada obožavali stari Grci, Rimljani…

Staroslavenska Boginja-Morana

Morana, Morena     Morana je bila slovenska boginja zime i smrti. Kao boginja zime ona nikad nije…

Staroslavenska Boginja-Vesna

Vesna je kod Slovena bila boginja proleća, a povezivana je i sa mladošću. Vesna je boginja…

Staroslavenska Boginja-Mokoš

Bognju Mokoš slavili su Istočni Sloveni. Međutim, neki oblici njenog imena pojavljuju se i među Zapadnim…

StriBog

O Stribogu se danas zna veoma malo. Mnoge informacije o ovom božanstvu izgubljene su vremenom, iako…

Svetovid

Svetovid je bio vrhovno božanstvo baltičkih Slovena. Zbog važne uloge koju je imao u slovenskoj mitologiji…

DažBog

Dažbog je bio božanstvo Sunca, ognja i kiše. Dažbog je bio smatran božanstvom koje daje, na…