Ouroboros – Uroboros

Urobor – zmija koja grize svoj rep: Simbolika i značenje

SIMBOL VEČNOG CIKLUSA

Urobor je simbol u kom je predstavljena zmija koja se ugriza za sopstveni rep. Ovaj simbol je najčešći među gnosticima, ali je uglavnom univerzalan i pojavljuje se u mnogim kulturama. Predstavlja izreku “kraj je početak”.

Urobor (grč. ουροβόρος) simboliše ono što je neodvojivo, celovitost, iskonsko jedinstvo, vreme i životni vek. Ono stvara sebe, pari se, oplođava i uništava. To je ciklus razdvajanja i uključivanja, snaga koja sebe večito konzumira i obnavlja.

Simbol je ciklusa večnosti. Ciklus vremena, istine i priznavanja onog “jednog”, iskonski ujedinjeni roditelji, hemafrodit, prvobitna voda, tama pre svitanja, vasiona u haosu pre stvaranja svetlosti, moć pre nego što se primeni.

U umetnosti se urobor pojavljuje kao simbol besmrtnosti, večnosti i mudrosti. U mnogim mitovima on obuhvata čitav svet i ciklična je putanja vode koja okružuje zemlju. On pridržava i održava svet, donosi smrt u život i život u smrt. Čini se statičnim, a zapravo je u stalnom pokretu oko sebe. Slova alfa i omega ponekad su se izjednačavala sa uroborom.

U brojnim varijacijama urobora, njegovo telo je delom svetlost, a delom tama, simbol uspešne i komplementarne ravnoteže među suprotstavljenim principima, kao što je to predstavljeno u simbolu “jin” i “jang”. Neki ga vide kao simbol dezintegracije tela univerzalne zmije, koja, prema gnostičkom verovanju, “prolazi kroz sve stvari”.

Simbol je onog što je neodvojivo, nepromenljivog zakona, koji važi za sve stvari i povezuje ih međusobno. Zmija koja grize sopstveni rep je i simbol samooplodnje, samodovoljnosti prirode, prirode koja se prema Ničeu, uvek vraća ka svom početnom izvorištu, svom početku.

U alhemičarskim spisima, urobor je opisivan kao do pola taman, predstavljajući zemlju i noć, a do pola beo, predstavljajući nebo i svetlost. U alhemiji takođe predstavlja i neoblikovanu materiju, skrivenu snagu prirode.

U budizmu, urobor je točak samsare (svet kao promena i nestvaran, kao okrutni ciklus života i smrti). U hinduizmu je isto to, a svojom skrivenom energijom sličan je sili koja se zove kundalini. U egipatskoj kulturi predstavlja cikličnu prirodu kosmosa, putanju ka Suncu. U sumerskoj i semitskoj tradiciji, urobor predstavlja “jedno i sve”, jedno koje je sve.

Iz knjige „Sve o simbolima“, Endrju T. Kamings

Izvor: https://www.bastabalkana.com/

1.284 Pregleda