Šesta i sedma knjiga Mojsijeva

Šesta i sedma Mojsijeva knjiga je magični tekst iz 18. ili 19. veka koji je navodno…

Šta je teozofija?

SAGOVORNIK: Teozofija i njene doktrine obično se smatraju religijom novog vremena. Da li je ona religija?…