Interviju Mirjana Prljević – 2.Deo

Vizualna Medijska Pismenost

Vizualna Medijska Pismenost: Koliko je važno biti dosledan ciljevima i voditi računa prilikom stilskog izražavanja.

Kažu: Kucaj – otvoriće ti se, traži – daće ti se! Koliko zapravo dok kreiramo našu strategiju poslovanja vodimo računa o izražavanju? Izraz je takt koji se prenosi na ostale koji učestvuju u strukturiranju našeg posla.

Ako za nekog kažemo da ima viziju, to znači da je on svojim delanjem u poslu objedinio sve što je potrebno.

Mirjana Prljević sa  T²: TESLA SQUARE za SpectrUm:

1. Koliko je bitna Vizualna Medijska Pismenost? Jesmo li zaboravili na bonton, kada je reč o vizualnom izražavanju?

MP: Vizuelna medijska pismenost je kako duboko lična, tako i opšte društvena kategorija. Sve ide iz uma jednog pojedinca u um drugog pojedinca, od kreatora do primaoca te poruke. Da li je ona poslata kroz proizvod, uslugu, poruku ili spot, manje je važno. Važan je onaj impuls kojim se vodi kreator kada stvara. Proces digitalne transformacije koji živimo i koji je sve snažniji, upućuje nas da jasno pojmimo a zatim i harmonizujemo analogni i digitalni signal oko nas i u nama. Koncept čiji sam ja sledbenik je “U zdravom duhu, zdravo telo”, a ne obratno kako se nama često serviralo od malih nogu. Duh je taj koji pokreće i pismenost i pojam o značaju reči. Da, baš one reči koja može da oživi i da ubije, da osvetli ili da povredi, da te sa nekim razdvoji ili spoji. Upravo je reč u osnovi bontona, baš kao i neverbalna komunikacija kroz sublimirane poruke kojima mediji, pored verbalne, šalju gledaocu. Moral i etika kako medija, obrazovnih ustanova i vlada, tako i pismenog pojedinca su tu najvažniji. Po onome što ja vidim u medijima i u društvu, itekako imamo prostora za rad na nama, jer tako dolazimo do zdravog duha, do zdravog tela, a samim tim i zdravog društva. Velika je odgovornost kada upućujete Reč.

2. Biznis Više Oktave, nam preko T²: TESLA SQUARE nudi sasvim jednu novu sadržajnost koja se bazira na pravim vrednostima. Koliko je Vama zapravo “lako” da to uskladite sa današnjim vremenom?

MP: U mom poimanju rada nema lako i teško. To sam odavno naučila. Važna je dobra priprema i usklađenost tima koji realizuje zajednički sa vama čitav proces kreiranja jednog proizvoda, u našem slučaju serijala. Svaki gost, svaka poruka i tema emisije su u harmoniji. Kada tome težite, kao što to ja činim u svom pristupu onda se to takvim i pokazuje. Prepreke na putu su tu da vas opomenu da nešto ponovite, da budete još bolji ili da nešto promenite u pristupu. One uvek imaju svoje Zašto?

3. Prosečna statistika kazuje, da se informacije plasiraju brzo i u velikim količinama. Kako dozirati informacije? Koliku zapravo količinu smemo da “popijemo”?

MP: Informacije imaju veliku moć. Najvažnije je osluškivati sebe, stalno i po mogućnostima u miru prirode. Količina, kako je vi nazivate, informacija zavisi od pojedinca do pojedinca i njegovog kapaciteta harmonizovanja kvaliteta i kvantiteta tih informacija. Nije isto kada slušate i gledate nešto što volite, o čemu želite da naučite i što vas čini ispunjenim, i onoga na šta vas neki mediji ili pojedinci konstantnim ponavljanjem i agresivnim nastupima bombarduju ne bi li ste svoju percepciju pažnje usmerili ka tome. Jako je važno napraviti tu razliku i spoznati sebe što god se više može. To vam je kao i izbor knjiga koje čitate ili filmova koje gledate. Moć percepcije čoveka je toliko važna tema da joj se posvećuju katedre, naučne discipline, simpozijumi. Borba za um je neprestana, i samim tim upoznajte svoj um i sebe i sami procenite koju sadržinu i koju količinu informacija da usvojite.

4. Vaše iskustvo u poslu je veliko. Koji je to poslovni princip koga se držite?

MP: Princip harmonije energije, frekvencije i vibracije je princip koji sam odabrala u životu sa svojih šesnaest godina. Zatim sam ga prenela i na svoje poslovanje. Energija je uvek tu, a na vama je da li ćete je iskoristiti konstruktivno ili ne, sve to u funkciji stvaranja više vrednosti i time kreirati novu vrednost ili uslugu. Frekvencija i vibracija su moja duhovnost i misija utkane u konkretna dela. Tako sam počela, nastavila, i tako je i danas. Jedino vreme koje imamo je sad – sadašnji trenutak i kada su vaše energija, frekvencija i vibraciju u harmoniji vašeg duha i uma onda ste potpuno svesni svog stvaralačkog potencijala koji kreira. To je princip koji duboko poštujem i kojim se vodim u svom poslu.

5. Prednosti današnjeg poslovanja. Na šta trebamo posebno obratiti pažnju?

MP: Definitivno da poslovanje danas nosi sa sobom tu dimenziju Biznisa Više Oktave u delu poimanja realnosti. Digitalizacija i digitalna transformacija su učinile da nam informacije i rad budu brži, a da li će biti i kvalitetniji zavisi od načina kojim pojedinac upravlja svojim vremenom i sebi zadatim zadacima. Prednosti današnjeg poslovanja u kome se pojavljuju nova zanimanja i nove profesije koje samo pre desetak godina nisu ni postojale u najavi, nude veliki izazov svakome od nas. Izazov novih učenja, rada na sebi i sticanju novih veština i kompetencija u domenu neformalnog obrazovanja. Toliko su veliki izbor i paleta kurseva, radionica, novih katedri i specijalizacija, da je izbor na nama. Hoćemo li raditi na sebi i unaprediti kvalitet i standard svog života ili ne. A naši izbori su naš život. Svako odlučuje u skladu sa sobom. Ili bi bar tako trebalo biti. Svakako vredi razmisliti o tome.Tagged intervjumirjana prljevićspectrumT²: TESLA SQUAREvizualna medijska pismenost.

Interviju obavila: Irena Marinković

738 Pregleda