Ovi znakovi otkrivaju sve reinkarnacije!

Glavni razlozi zašto se ne sećamo svojih ranijih inkarnacija predstavljeni su onim što psiholozi nazivaju dvema najvećim traumama u našem životu – trauma rođenja i trauma smrti

Većina ljudi ima problem s prihvatanjem ideje da ovo nije njihov prvi život i da će njihov život da se nastavi nakon smrti ovog tela. Mi smo na Zapadu naučeni da svet posmatramo iz linearne perspektive, u kojoj sve što ima početak – ima i kraj. Na taj način posmatramo naše živote, ali i svemir generalno.

“Istok” ima ciklični pogled na svet. Reinkarnacija sugeriše da ovo nije naš prvi život na Zemlji i da najverovatnije nije naš poslednji. Vedska perspektiva sugeriše da smo pre ovog života živeli već milione i da nas u budućnosti mogu očekivati još milioni života. U tom smislu, svi smo mi “stare duše”.

Što je to što se reinkarnira i kako se tačno to odvija

Bhagavad Gita predstavlja znanje o duši koja napušta kada telo umre. Tip tela i psihološke dispozicije – šta voli, šta ne voli, fobije, koje osoba poprima prilikom rođenja zavise od akcija (karmi) iz prethodnih života. Na osnovu nekog nepojmljivo složenog sistema, sva pozitivna i negativna dela koje osoba čini su snimljena. To znači da niko ne može da se izvuče, tj. da izbegne reakciju na svoja dela.

Štaviše, svi pozitivni i negativni postupci stvaraju unutar osobe psihološke dispozicije za nastavak obavljanja tih radnji. Na primer, ako osoba počne da krade ili razvije naviku laganja i ne pokuša da promeni te tendencije, u sledećem životu, osoba će da nastavi tamo gde je stala. Isto važi i za pozitivne radnje.

Um nas tera na delovanje na osnovu svog programa koji se zasniva na prošlom delovanju. Dakle, kada telo umre, um i duša se prenose u, nadamo se, drugu ljudsku utrobu. Čak dok je u maternici, um ostaje aktivan i priseća se događaja iz prethodnog života. U članku koji je objavljen u New York Times-u pod naslovom “Sanjaju li bebe”, Čarls P. Polak, direktor Centra za medicinu spavanja u Njujorku objašnjava: “Većina snova se javlja tokom vrste sna koja se zove REM spavanje, što se javlja u svim fazama života, uključujući dok se beba razvija, pa čak i pre toga, dok je još u utrobi.”

Ovaj članak ne utvrđuje činjenicu da su snovi fetusa iz prethodnih života, ali indicira na to da nerođena beba sanja. Ako nije živela pre, o čemu bi uopšte mogla da sanja?

Um funkcioniše poput kompjuterskog hard diska koji na sebi ima milione podataka. Ako se hard disk prenese u drugi kompjuter, novi kompjuter će da ima sve iste podatke kao i prethodni. Dakle, kada se um i duša presele u novo telo, spolja izgleda drugačije, ali sve programiranje sačuvano u umu je potpuno isto. To programiranje će da navede osobu da se ponaša na sličan način, kao i u prošlom životu jer su uslovi i utisci isti.

Automobil može da bude različit, ali vozač je isti. Dakle, u ovom životu se mi ne razlikujemo puno od osobe kakva smo bili u prošlom. To bi moglo da pomogne u razjašnjavanju fenomena dece sa sećanjima iz prošlih života.

Sećanja

su vrlo specifična i često njihova istinitost može da se proveri i potvrdi. Doktor Ijan Stivenson, osnivač i direktor Odseka za proučavanje čula pri Unverzitetu u Virdžiniji istraživao je i opsežno pisao o ovim pojavama.
Glavni razlozi zašto se ne sećamo svojih ranijih inkarnacija predstavljeni su onim što psiholozi nazivaju dvema najvećim traumama u našem životu – trauma rođenja i trauma smrti. Još jedan, takođe, bitan razlog je taj što bi sećanje na ranije živote i mešanje slika iz dve inkarnacija samo stvaralo konfuziju u vezi s osećanjem identiteta naše ličnosti.

Postoji niz fenomena u kojima se u određenoj meri pojavljuje sećanje na prošle živote. Iako je sećanje na prošle živote obično najsnažnije kod male dece, može da se pojavi i kod odraslih.

Pokušajte da razmislite o svemu onome što vam je enigmatično, pogledajte duboko unutar sebe, analizirajte svoje snove, koincidencije i psihološke opsesije koje bi mogle da daju ključ za otkrivanje vaših ranijih života. Navešćemo nekoliko elemenata koji takođe mogu da budu od velike pomoći: istorijski periodi, strane zemlje, ljubav prema antikvitetima, živa sećanja, veze s drugima, seksualnost, zanimanje i stil života.

  1. Istorijski periodi

Kada gledate neki film, čitate roman, učite u školi istoriju ili kada ste u poseti nekoj istorijskoj zgradi – postoji li određeni period u prošlosti koji vas posebno privlači? Ako je tako, pokušajte da pronađete razumne razloga za to. Da li je to posebno neki romantični period ili ga je takvim načinio autor? Da li je vaše iskustvo suviše ograničeno – drugim rečima, ako ste čitali romane iz daleke prošlosti, privlači li vas najviše život kakav se odvijao u Francuskoj u 18. veku? Ili možda postoji prejak uticaj drugih ljudi – vaše porodice, na primer, ili prijatelja koji je opsednuto zainteresovan za Indiju ili Meksiko? Pokušajte da zapazite razliku između istinskog uživljavanja i pukog fantaziranja. Odbacite što je više moguće sva ona sanjarenja: “Zar ne bi bilo divno kada bi…?” koja vas odvajaju od onih jasnih unutrašnjih osećanja kako ste zaista učestvovali u nekoj bici ili u nekom drugom istorijskom događaju.

  1. Strane zemlje

Isto načelo mora da se primeni i na svaku stranu zemlju ili naciju za koju osećate da ste iracionalno vezani. Pretpostavimo da osećate izrazitu privlačnost prema Nemačkoj. To nije sećanje na neku raniju inkarnaciju u Nemačkoj ako jednostavno počiva na uživanju u nemačkom pivu ili u Bahovoj muzici. Međutim, ako vas fascinira sam zvuk nemačkog jezika, posebno ako ga nikada niste učili, ili ako vas neobično privlači neka od nekarakterističnih regija koja se ne spominje u turističkim prospektima ili još više, ako je vaša ljubav prema Nemačkoj kombinovana s posebnim istorijskim periodom, onda je to možda eho iz neke ranije inkarnacije.

  1. Ljubav prema antikvitetima

Možda imate posebnu sklonost i privlačnost prema antikvitetnim predmetima, portretima ili drugim starinama koje posedujete ili ste videli kod drugih. Takođe, možda osećate kako vas posebno privlači neka poznata istorijska porodica ili neko prezime koje vam stalno prolazi kroz glavu, iako zapravo nikada niste sreli nikoga ko se tako zove. Takve žudnje mogu da budu prouzrokovane dalekim sećanjem kako ste nekada možda posedovali taj antikvitet ili ste pripadali toj porodici ili ste možda radili za nju.

  1. Živa sećanja

Ponekad možete da imate san ili noćnu moru koja se stalno ponavlja: možda o užasnoj smrti, ili sukobu kojeg biste radije izbegli, ili o jasnoj slici nekog predela, lica, stila odeće ili bilo čega što bi moglo da bude sećanje na raniji život.

  1. Veze s drugima

Prijatelji i neprijatelji koji vas okružuju u ovom životu verovatno su bili zajedno s vama i u ranijim životima. Neka vas u traganju za prethodnim egzistencijama vode intuicija i sećanja koja vam se javljaju, ali pri tome ne zaboravite da kao i na svakom sudu, ovo mogu da budu samo posredni dokazi, a nikako i ne direktni doživljaji svedoka.

Isto tako, možete da kontaktirate i neku osobu koja ima parapsihološke sposobnosti ili medijuma koji imaju jasne slike o vašim ranijim životima. Naravno, jasno je da morate da imate poverenja u takve osobe u onoj meri u kojoj mislite da to zaslužuju. Međutim, u celosti, vi ste sami sebi najbolji sudija. Dakle, želimo da vas ohrabrimo da krenete u potragu za samim sobom. Čak i ako ne dođete ni do kakvih određenih zaključaka, trud vam neće biti uzaludan.

Ukoliko među vašim poznanicima postoji jedna ili dve osobe s kojima imate izrazit odnos, dobar ili loš, možete ga iskoristiti kao polaznu tačku za misaona putovanja u prošlost. Koristeći vlastitu imaginaciju, kao i astrološka tumačenja vrsnih astrologa, možete da saznate koju ste vrstu ključnih života imali u prošlosti, kao i vrstu karme koja je bila između vas.

  1. Seksualnost

U astrološkim tumačenjima postoje delovi koji će vam pomoći da odredite koji ste pol bili u vašem poslednjem životu, kao i koji ćete pol biti u sledećem životu. Meditiranje o ovoj stvari takođe je vrlo korisno. Imajte na umu da je svrha određenog seksualnog identiteta pre psihološka nego u svrhu razmnožavanja ljudske vrste. Određeni pol daje oblik vašim ciljevima i pogledu na svet više nego ijedan drugi faktor. Ponekad on afirmiše vaš temperament, ponekad pridodaje pikantnost vašem životu time što je u konfliktu s vašim karakterom u celini.

Ako osećate da ste duboko sigurni u svoju seksualnost, bez ikakvih sumnji ili psihičkih napetosti, onda ste verovatno bili tog istog pola u nekoliko ranijih života. Ukoliko prepoznate ambivalentnost u svojoj prirodi, možda ste upravo promenili pol u odnosu na prethodnu inkarnaciju ili se upravo spremate da ga promenite u sledećoj inkarnaciji. Ovo posebno važi ukoliko ste muškarac čija psiha dominira nad duhom; a ako ste žena, onda vam je duh jači od psihe. Isto tako, možda imate vizije o sebi kao osobi suprotnog pola. Napomenimo da je ovo jedna od najmoćnijih i najčešćih introspekcija koje neko može da ima o svojoj ranijoj inkarnaciji.

  1. Zanimanje i stil života

Možda duboko u sebi osećate slutnju ili imate predosećaj da ste nekad bili vojnik, bludnica, naučnik ili bilo šta drugo u ranijem životu. Ako za to nađete astrološke dokaze, onda znači da ste o sebi otkrili jednu važnu istinu.Ali, i ovde treba da primenite uobičajene predostrožnosti. Podvrgnite dubokoj sumnji svaku svoju misao kako ste nekad bili slavna osoba ili ste bili na nekom značajnom političkom položaju i kako ste uticali na razvoj događaja u svetu.

Odmerite u sebi u kakvom je odnosu takvo hipotetičko ranije zanimanje s vašim današnjim životom i zanimanjem. Možda je u pitanju samo kompenzovanje vaše vlastite mašte za beznačajan i anoniman život kojeg danas živite? Ili postoji neka strukturalna veza između vašeg posla nekad i sad? Slaže li se određeni posao iz ranijeg života s današnjim ili mu je on potpuna suprotnost? Ne dopustite da vaše maglovite slutnje imaju veći značaj od onoga što one u stvari jesu. Možda je moguće da ste toliko čvrsto ukotvljeni u ovom životu da nikad nećete imati nikakve veze s prošlošću.

Duša će da prolazi kroz različita tela dok se na kraju sama ne oslobodi ljutnje, pohlepe, zavisti i ponosa. Pročišćavanje uma i duše je putovanje koje će vrlo verovatno da potraje više života. Važno je započeti i nastaviti proces duhovnog rasta. Sve zamršenosti karme i reinkarnacije će zauvek ostati tajanstvene ljudskom umu, ali saznanje da uvek dobijamo drugu ili treću priliku ohrabruje.

Izvor: stil.kurir.rs

977 Pregleda