Sindrom stare Hag (veštice)

Žrtve sindroma “Old Hag” probude se i ne mogu da se kreću, iako mogu da vide, čuju, osećaju i mirišu. Postoji ponekad osećaj velike težine na grudima i osećaj da postoji zlobna ili zla prisutnost u sobi. I ljudi koji to dožive strašno su uplašeni jer ne znaju šta im se dešava.

Ime fenomena proizlazi iz sujeverja uverenja da veštica – ili stara sramota – sedi na grudima žrtava, što ih čini nepokretnim.

Iako se to objašnjenje nekad ne shvata ozbiljno, zbunjujuća i često veoma zastrašujuća priroda fenomena vodi mnoge ljude da veruju da postoje nadnaravne sile na delu – duhovi ili demoni.

Iskustvo je jako zastrašujuće jer žrtve, iako paralizovane, u potpunosti mogu da koriste svoja čula. U stvari, često je praćeno čudnim mirisima, zvuk približavajućih koraka, priča o čudnim senkama ili sjajnim očima, i opterećujuća težina na grudima, što otežava disanje, ili ga skroz onemogućuje. Sva što se dešava govori žrtvama da im se nešto stvarno i neobično dešava.

Međutim, umesto duhova ili demona, možda i verovatno postoji i naučno objašnjenje: “paraliza spavanja” ili SP (ponekad ISP za “izolirana paraliza spavanja”).

Primer
Ovde je prilično tipičan primer iskustva “old hag” od devojke po imenu Emily:

“Kada sam imala 9 ili 10 godina (sada imam 17 godina), probudila sam se i nisam mogla da se krećem. Kada sam otvorila oči, videla sam kao senku oko mog lica u obliku žene. Tada sam se uplašila do smrti, pokušala sam da zovem mamu, pokušala sam vrištati, ali jedva da je bilo šta izlazilo iz mene, trajalo je nekoliko minuta koliko se sećam i pretpostavljam da sam onda zaspala.
Nakon toga nisam mnogo razmišljala o tome jer sam mislila da se samo moj um poigrava sa mnom ili nešto slično tome.

Primer 2

“Pre oko tri meseca spavao sam i onda sam se iznenada probudio jer sam čuo nešto što mi šapuće u uho muškim glasom, otvorio sam oči i stvarno se uplašio jer u mojoj kući nema drugih muškaraca i nisam mogao da se pomerim. Stvarno sam se trudio da se proderem i pozovem moju mamu i kada sam konačno mogao da se pomerim, ubrzo sam ustao i video senčastu figuru koja je izgledala kao muško koje kleči na kolenima pored mog kreveta.

“Bio sam prilično zastrašen, ali sam odlučio da se vratim na spavanje, a onda sam se opet probudio uz isti šapat i nisam mogao ponovo da se pomeram, pa sam još više pokušao da pozovem svoju mamu, nakon nekoliko pokušaja, konačno sam bio dovoljno glasan, jer je bila samo u susednoj sobi, reko sam joj šta se desilo i ona mi nije verovala i rekla mi je da sanjam ili nešto slično.

“Vratio sam se na spavanje i to se desilo i treći put, i ovog puta sam bio ljut, pa sam pokušao da vičem na ono što je bilo na meni samo da ga zaustavim. Nastavio sam dok nisam mogao konačno da čujem kada sam viknuo a onda je nestao. Od tada se to nije desilo. “

Mnogo je ovakvih priča….

820 Pregleda