Solomonov pečat

Simbolika – SOLOMONOV PEČAT

Solomonov Pečat, često pogrešno izjednačavan sa Solomonovim Pentagramom, još jedan je u moru moćnih simbola koji se dovode u vezu sa “kraljem čudotvorcem”….Pored velikog bogatstva, moći, ugleda, znanja i neosporne mudrosti, Solomon je posedovao i vlast nad pticama i zverima, a nesumnjivo i nad ljudima. Pitate se kako?

Odgovor na ovo pitanje daje magični prsten, popularno nazvan Solomonov Pečat – prikaz šestokrake zvezde koja je sačinjena od dva jednakostranična i međusobno ukrštena trougla.

Arapski pisci su se potrudili da legenda ovog magičnog pečata dobije svoje neverovatne verzije, od kojih je najpopularnija ona koja govori o prstenu na kome je urezano božje ime a koja je kralju Solomonu poslata direktno sa neba. Prsten načinjen od mesinga i gvožđa je podeljen na dva dela i na sebi ima ispisane takozvane “komande” kojima se omogućava upravljanje kako dobrim tako i zlim duhovima.

I to je upravo ono najspektalularnije u vezi ovog simbola – Solomon je zahvaljujući pečatu imao neverovatnu sposobnost da prizove u pomoć sve moguće duhove i na taj način dobije odgovor na sva moguća pitanja! Verovali ili ne, duhova je čak sedamdeset dva, a legenda kaže da su svi oni zarobljeni u mesinganoj bačvi koja je zapečaćena upravo Solomonovim pečatom!

Ali, vratimo se za trenutak samoj srži pečata, odnosno šestokrakoj zvezdi, jer izgleda da upravo u njoj leži objašnjenje ovog veličanstvenog znaka. Dva trougla, pritom međusobno ukrštena, predstavljaju osnovu hermetičke misli “kako je gore, tako je i dole”.

Drugim rečima, trougao okrenut nagore je simbol vatre (toplo i suvo), trougao okrenut nadole je simbol vode (hladno i vlažno), deo trougla vatre sa osnovicom trougla vode je simbol vazduha (toplo i vlažno), dok je deo koji sadrži trougao vode i osnovicu trougla vatre sinonim za element zemlje (hladno i suvo).

Šestougao sam po sebi služi da naglasi savršen balans ovih elemenata u kosmosu i da podseti na činjenicu da su upravo od ovih osnovnih materija sačinjena sva tela u prirodi. Pa i svi mi!

Alhemijska vrednost pečata odnosno Davidove Zvezde ogleda se i u tome što u sebi objedinjuje sedam planeta i sedam osnovnih metala. Na samom vrhu šestougla bi se, tako, našli Mesec i srebro, a onda redom (u smeru kazaljke na satu) Venera i bakar, Merkur i živa, Saturn i olovo, Jupiter i kalaj, i na kraju Mars i gvožđe.

Sunce odnosno zlato, kao što možete pretpostaviti, bi zauzimalo sam centar zvezde jer ono ionako predstavlja samu suštinu i oko njega se sve ostale planete kreću. Uostalom, cilj alhemije jeste upravo postizanje tako teško dostižnog savršenstva, a preneseno na ovu kombinaciju elemenata, planeta i metala – cilj bi bio približavanje samom centru, odnosno simbolu tog centra i apsolutnog savršenstva što svakako jeste Sunce (život).

468 Pregleda