Odakle potiče rog za piće?

Ispijanje pića iz roga je tradicija koja se uglavnom vezuje za Vikinge, međutim malo poznata činjenica…

Proročište u Delfinima

Ako se osvrnemo na grčku mitologiju, vidimo da je proročište u Delfima duboko ukorenjena kao i sam lik…