Uskršnja ostrva

Pre skoro tri veka, 1722. godine, holandski admiral Jakob Roggeveen, ploveći 4.000 km istočno od čileanske obale, postao je prvi Evropljanin koji je sleteo na malo vulkansko ostrvo.
Sledećeg dana, u nedelju, iskrcao se u jedinom pristupačnom zalivu. Pored 4.000 stanovnika, mnogo više su ga impresionirale stotine kolosalnih kamenih statua visokih do dvadeset metara. Moderno doba je na Uskršnjem ostrvu dobilo novu temu za špekulacije: Otkud na najizolovanijem mestu na planeti komadu vulkanskog tla, monolitne kamene glave nepoznatog porekla, takođe teške nekoliko desetina tona?

Iz detaljne studije gospođe Van Tilburg (1989) saznajemo da na ostrvu postoji ukupno 887 kamenih statua. Najveći od njih zove se „El Gigante“. Visok je 21,6 metara, a procenjena težina je između 145-165 tona! Ove gigantske dimenzije ni na koji način ne mogu biti vezane za jednostavnu tehnologiju srednjovekovnog ostrvskog stanovništva.

Uskršnje ostrvo razbilo je teze o superiornosti „naše“ civilizacije. Najizolovanije mesto na planeti, komad vulkanskog tla, pruža utočište monolitnim glavama teškim nekoliko desetina tona. Ne postoji naučno objašnjenje za njihove autore iz prostog razloga što zvanična istorija ne priznaje postojanje superiornih civilizacija iz duboke prošlosti.

Uvidom u podatke o kamenim glavama na postoljima (Moai) i laserskom preciznošću kojom su obrađivani kameni blokovi … ostaje bez odgovora pitanje koja je civilizacija iz dubina prošlosti imala tehnologiju za obradu, a zatim prevoz na desetine tona teških kamenih blokova na drugu stranu ostrva (20 km)?

Postojanje čovekove pradomovine na Tihom okeanu, civilizacija Mu, čije su istočne granice preko Uskršnjih ostrva sezale do Južne Amerike, daje logično objašnjenje.

Sledeća zagonetka je vezana za autorstvo misterioznih hijeroglifa. Pronađeni su na hiljadama kamenih ploča, a istovremeno ni na jednom bližem ili daljem ostrvu u Okeaniji (bilo polinezijskom ili južnom Pacifiku) nije zabeležen slučaj pisanja pisama? Ili je Uskršnje ostrvo bilo (najistočniji) deo drevne civilizacije Mu, ili je neka superiorna civilizacija posetila samo ovo ostrvo, a zatim netragom nestala. Prethodni pokušaji dešifrovanja hijeroglifa slažu se da kamene ploče govore o „Stvaranju“ i „Istoriji“ do tada nepoznatim, ali fascinantnim pismom. a istovremeno ni na jednom ostrvu u blizini ili daleko od Okeanije (bilo polinezijskog ili južnog Pacifika) nije zabeležen slučaj pisanja pisama? Ili je Uskršnje ostrvo bilo (najistočniji) deo drevne civilizacije Mu, ili je neka superiorna civilizacija posetila samo ovo ostrvo, a zatim netragom nestala.

Prethodni pokušaji dešifrovanja hijeroglifa slažu se da kamene ploče govore o „Stvaranju“ i „Istoriji“ do tada nepoznatim, ali fascinantnim pismom. a istovremeno ni na jednom ostrvu u blizini ili daleko od Okeanije (bilo polinezijskog ili južnog Pacifika) nije zabeležen slučaj pisanja pisama? Ili je Uskršnje ostrvo bilo (najistočniji) deo drevne civilizacije Mu, ili je neka superiorna civilizacija posetila samo ovo ostrvo, a zatim netragom nestala.

Prethodni pokušaji dešifrovanja hijeroglifa slažu se da kamene ploče govore o „Stvaranju“ i „Istoriji“ do tada nepoznatim, ali fascinantnim pismom.

Ilustracija rongorongo pisma, nepoznatog porekla

Ne slažu se u morfologiji, izvorima, uticajima. Pominju se veze sa egipatskim i Hindu hijeroglifima, mogućim kineskim, Inka ili uticajima civilizacije Mu. Autorstvo  “Rongorongo” pisma se pripisuje i lokalnom stanovništvu ili, poslednjih četrdesetak godina, poseti vanzemaljaca koji su, navodno, laserskim zracima ispisali prve kamene ploce.

Nakon evropskog upliva u “ostrvske poslove” scenarij postaje manje‑više tipičan: stanovništvo se sa 4.000 u 1722. smanjuje na 100 u 1887. zahvaljujuci trgovcima robljem i  dotada nepoznatim bolestima;  od nekoliko hiljada kamenih ploča sa hijeroglifima ostaje ih samo 25 (nijedna na Ostrvu); većina kamenih glava završila je u travi; ostrvo iz španskih kolonijalnih ruku se seli u čileanske.

I, na kraju, malo poznati detalj, vezan za Uskršnje ostrvo odnosi se na nekoliko podignutih kamenih zidova na južnim obroncima ostrva u blizini mesta Rano Kau. Kameni blokovi su isklesani takvom preciznošću da perfektno pašu jedan u drugi. Nije bilo potrebe za bilo kakvim vezivnim materijalom.

Kameni zid u blizini naselja Rano Kau na Uskršnjem ostrvu

Identični zidovi postoje na nizu lokacija u Peruu čime se može objasniti prisustvo civilizacije Mu na južnoameričkom tlu.

Na taj način prisustvo civilizacije Mu u “pacifičkom trokutu” postaje logično. A sve “anomalije”, zabranjena arhitektura i neobjašnjivi detalji astroarheologije koja je primenjivana u drevnim građevinama dobivaju svoje objašnjenje.

Za autorstvo ne treba ići van naše Planete, već dublje u planetarnu istoriju.

Detalj kamenog zida na Uskršnjem ostrvu; perfektno oblikovani kameni blokovi nemaju potrebe za vezivnim materijalom.
Identični zidovi se nalaze širom teritorije Perua čime se ustanovljava prisustvo drevne civilizacije Mu u Južnoj Americi
744 Pregleda