Magija brojeva

Numerologijom se uz pomoć brojeva dobijaju odgovori na mnogobrojna pitanja. Izračunavanjem i tumačenjem duhovnog i sudbinskog broja, kao i broja imena otkrivaju se vrline i mane osobe, njene sklonosti i potencijali. Duhovni broj izračunava se iz datuma rođenja. On otkriva način na koji se doživljavate. Sudbinski se broj izračunava na temelju datuma rođenja i otkriva kako vas okolina doživljava.

Na duhovni i na sudbinski broj ne možemo uticati, ali možemo na broj imena, koji snažno utiče na život same osobe i igra ključnu ulogu u društvenom životu. Izborom imena možemo olakšati životni put. Mnoge danas slavne osobe živele su u senci dok nisu promenile ime. Promenom prezimena ili imena menja se i sudbina. Kad uzmemo npr. prezime muža onda takođe uzimamo i energiju te porodice, ako je ona loša a naše ime nije u skladu sa tim prezimenom, jako loše stvari se dešavaju. Svako slovo, svaka reč zrači različitim energijama.

Kada je neko ime loše, a zapis sudbinski dobar (astrološki posmatrano), sve će ići teže i mnoge stvari dobre se neće desiti. Ta loša energija nečijeg imena ili prezimana jednostavno blokira nečiju sudbinu. Od trenutka kada se promeni ime ili prezime ….tek za oko godinu dana počinje da deluje….ipak je potrebno vreme da se usklade sve energije i one loše da izađu…Jako je bitno da vas osobe iz vašeg okruženja nikad više ne zovu starim imenom ili nadimkom. Takođe nadimci nisu preporučljivi, jer oni takođe ponekad kvare nečije ime koje npr. odlično…a nadimak se pokaže kao loš.

Tablica : 1-a, i, j, q, y 2-b, k, r 3-c, g, l, s, ć, č, Š 4-d, m, t, đ, lj 5-e, h, n, x 6-u, v, w, nj 7-o, z, ž 8-f, p Postoji jos nekoliko vrsta tablica, ali ova (tzv. Kaldejska tabela) se u mojoj praksi pokazala kao najpreciznija.

Tablica: Planetarni broj i njihovo značenje: 1 sunce……….. uspeh, vođe, uvek prvi 2 mesec……….promene, prijateljsvo 3 jupiter………..novac, brak, religija 4 saturn…………politika, ograničavanja 5 merkur……….putovanja, avanturistički duh, deca … 6 venera………..ljubav, umetnost, kozmetika, estet 7 uran…………..promene, originalnost 8 mars…………. rat, medicina, strast 9 neptun………..tajne, okultizam, fotografija, muzika, ples

Broj jedan

Broj 1 simbolizuje vrhovnog Tvorca, božansku Prirodu, kosmičku svetlost. U gotovo svim ezoterijskim učenjima, 1 je muški božanski princip, srce mistika, Pramaterija, Pra-Duh. Na crtežima drevnih ezoterista, 1 je predstavljen u vidu zmije koja zagriza vlastiti rep, tako da stvara krug, nulu. U središtu kruga natpis na grčkom: En to Pan, sto znači: Jedan je Sve. 1 označava Jednost, Božansku svetlost, Savršenstvo, Nebo, Nebesku Harmoniju. Jer ipak to je jedini broj koji pomnožen ili podeljen sa sobom daje uvek sebe. Mnogi ezoteristi ovom broju pripisuju Božansko poreklo, poistovećuju ga sa Bogom: Jedan je Bog.

Broj dva

Broj 2 je prvi paran broj koji predstavlja ženski princip. Simbolizuje ravnotežu između materijalnog i duhovnog sveta. 2 simbolizuje veliku Majku, zemlju, Vrhovnu Materiju. Po nekim drevnim ezoteristima, dva je simbol magije, Tajnog učenja, Okultizma. U misterijama drevnih Egipćana 2 predstvlja zemaljski život, podzemni svet, carstvo mrtvih. Inače, osobe koje nose lični broj 2 jako su podložne primanju negativne energije drugih ljudi(magijskim uticajima).

Broj tri

Broj 3 je simbol Božanskog braka, jer sadrži u sebi prvi muški (neparni) i prvi ženski(parni) broj, odnosno 1 i 2, nebo i zemlju. 3 označava sintezu spiritizma. Simbol broja 3 je trougao, sto označava čas rođenja, rast (život) i smrt. Sveto trojstvo-Bog Otac, Bog Sin i Sveti Duh. Oslikava Oca, Majku i dete u prevodu prošlost, sadašnjost i budućnost.

Broj četiri

Simbol broja 4 je kvadrat , po hrišćanstvu Krst. Ovaj broj ima izuzetno značenje. 4 je simbol četiri elementa a to su vatra, vazduh, voda i zemlja kao i 4 strane sveta. Pojedini mistici u broju 4 vide prosvetljenog čoveka , bogočoveka , koji povezuje nebeske i zemaljske enerije. Broj četiri je temelj, ravnoteža. Karma, karnmički dugovi, karmički zapisi…itd…

Broj pet

Broj 5 je sačinjen od prvog ženskog broja 2 i prvog muškog broja 3 (ako zanemarimo broj 1 koji pre svega simbol Božanskog nego muškog). 5 predstavlja Pentagram, u čijem je sedištu čovek raširenih ruku i nogu, što predstavlja transformaciju kosmičkih kreativnih energija. 5 je broj slobode, druženja, pronalaženja novih puteva, nestrpljenja i brzine.

Broj šest

6 je broj savršenstva jer kad se pomnoži sa 2 i podeli sa 3 dobije se opet šest. 666 predstavlja Kabalu. Simbol broja 6 je Davidova zvezda, heksagram, odnosno obrnuto prepletena trougla, od kojih je jedan okrenut na gore a drugi na dole. Opet imamo siboliku četiri elementa: simbol vatre je trougao okrenut nagore, simbol vazduha je trougao okrenut nagore sa crtom pri vrhu, simbol vode je trougao okrenut nadole i simbol zemlja je trougao okrenut nadole sa crtom pri dnu. Sve to sklopljeno u jednu celinu predstavlja Davidovu zvezdu ili Zvezdu šestokraku. Broj 6 govori o harmoniji u porodici, sigurnost u domu i društvu, ali nas istovremeno podseća i na opasnosti u Tajnim učenjima, na prolaznost svih stvari, na zamke koje nam se na životnom putu postavljaju.

Broj sedam

Broju 7 su oduvek pripisivana magijska značenja. Smatra se da ovaj broj označava Sintezu Magije. Po nekima, sedam je brak broja tri (Božanskog braka) i četiri (jedinstvo elemenata, jedinstvo svetova) , odnosno muškog i ženskog, nebeskog i zemaljskog. Ovde imamo Davidovu Zvezdu koja je sačinjena od svetlog i tamnog trougla koji se uzajamno preplicu. U Davidovoj Zvezdi su ispisani brojevi od jedan do sedam, s tim što je broj sedam u sredini zvezde i dominira nad ostalim brojevima. Brojevi 1, 2 i 3 upisani su u svetlom trouglu koji je okrenut nagore (broj 1 je na vrhu). Oni simolizuju svetlost; a brojevi 4 , 5 i 6 u tamnom trouglu okrenutom nadole (broj 6 je na dnu) ; simbol tame, tako da uvek po jedan svetli i po jedan tamni broj daju zbir sedam, kad ih posmatramo po dijagonali. Po učenju ezoterista postoji Sedam Nebeskih terasa, Sedam Nebesa, Sedam Mističnih Pećina , sedam energetskih centara u čoveku , sedam svetskih čuda, sedam planeta (naravno tada su znali samo za sedam planeta).

Broj osam

8 je simbol dvostrukog kvadrata , odnosno četiri plus četiri. U nekim misterijama, broj osam je predstvaljen kao zmijolika neman koja se splela u osmicu , odakle proviruju dve ljudske nakaze. Pojedini okultisti smatraju da broj osam kada se okrene za 90 stepeni , simbolizuje Večnost, Beskraj, Svetlost ali i magijske moći. Simboli osmice su: Osmogon, Točak sreće iliti X karta Velike arcane u Tarotu, La Routa della Fortuna. Broj 8 predstavlja na prvom mestu zaštitu Anđela čuvara , sreću u materijalnom svetu, preokret, lakomislenost, sudbinu , opasnost. Nadalje, neki osmicu vide kao Mističnu spiralu, što simbolizuje spiritualnu evoluciju.

Broj devet

Broj 9 prestavlja mentalne i spiritualne moći. To je broj tri pomnožen sa samim sobom, ili zbir brojeva četiri i pet, odnosno sinteza kvadrata i pentagrama. Na kraju 9 je poslednji jednocifreni broj , kojem je Pitagora u tetraktisu dao uzviseno mesto, ključ ezoterije i inicijacije. On simbolizuje Veliku Trijadu-Bog, Univerzum, čovek. Zbir prva tri svetla broja (1, 3 I 5), što označava Vrhunsku Tajnu Posvećenja. Devet je broj koji pomnožen sa ma kojim brojem uvek daje sebe. Smatra se da je broj 9 broj inkarnacije (osobe koje imaju lični broj 9 –zadnja inkarnacija). Devet sadrži visinu Keopsove Piramide (144 metra), razdaljinu između zemlje i sunca (144 miliona kilometara), kao i cikluse reinkarnacije (period između dva rođenja je 144 godine), mada se do dana današnjeg došlo do mnogih različitih saznanja. I na kraju brojevi 7 i 9 su namističniji brojevi koji simbolizuje sva ezoterična učenja, magiju itd….

Izvor: astrozmaj.com

808 Pregleda