Drvo života

Drvo života je simbolični diagram, koji predstavlja osnovu celokupne kabalističke magije. Ono sadrži 10 sfera ili sefirota / + jedanaesti / i svaka univerzalna manifestacija, energija, stvar ili biće može se klasificirati pod jednim od tih sefirota. Svaki sefirot ima svoje ime, broj, atribute i magijsku formulu sa kojom se aktivira. Cilj kabalističke magije sadržan je u tome da posvećenik u svom nesvesnom formira osobno Drvo života i da integrira u što većem opsegu bogatu simboliku sefirota, ali i staza koje te sefirote povezuju. Pravi posvećenik se neće zadržati samo na spoznaji srednje staze Drveta, a što će vam reći mnogi početnici koji nemaju iskustva sa kabalističkom praksom.

Onaj ko želi doseći istinske spoznaje, mora proći sve staze koje povezuju sefirote i naučiti njihove lekcije, te samo kroz potpuno razumevanje sefirota i na desnoj i na levoj strani može sebe centrirati na srednjem stubu, jer Drvo se mora integrisati u celini! U ovom sistemu ne postoje banalne podele na ” belu ” i ” crnu ” magiju, već pre možemo govoriti o visokoj duhovnoj praksi, uz pomoć koje spoznajemo zakonitosti Univerzuma – i onog golemog, koji nas okružuje, kao i onog osobnog, unutrašnjeg – ” Kako je gore, tako je i dole. ”

Kroz sastav kabalističkih vežbi, nakon što se savlada osnovna abeceda Drveta života, možemo naučiti kako da programiramo sebe, učinkovitije usmeravajući svoje misli i emocije ka dosezanju materijalnih ciljeva. Pri tom se ovde ne radi ni o kakvim bajkovitim i nerealnim rezultatima, već o tome da sa strpljivim trudom spoznamo svoje energije kao oruđa svog duha i naučimo ih upotrebljavati na način, koji će za nas i našu okolinu biti najplodniji i najzdraviji. Takođe možemo naučiti kako da iscelimo sebe, kako da se odbranimo od psihičkih napada, kako da razvijemo svoju kreativnost, poboljšamo koncentraciju, razvijemo kvalitetnije odnose sa ljudima i još mnogo drugih stvari.

Dva zakona kabalističke magije : 1. Nikome nikad ne čini zlo. 2. Ne krši princip slobodne volje. Energija ima svoje zakonitosti i za bilo kakav spritualno – ezoterijski rad, potrebno je da ona bude pročišćena, oslobođena raznih emotivno – mentalnih taloga. Onaj čovek, koji još nije na zdrav način integrisao vlastiti ego, te ima problema sa častohlepljem, kukavičlukom, nesigurnošću, itd., neće posedovati takvu pročišćenu energiju, no pokuša li kabalističke rituale koristiti za dosezanje niskih ciljeva, zauvek će ostati na nivou materijalne dimenzije.

Ta materijalna dimenzija je naša nužnost, od nje ne smemo bežati i pred njom zatvarati oči, no ukoliko ona nije povezana i sa ostalim, višim sferama Univerzuma, čovek je odsečen od energetskih tokova i kao takav je mnogo podložniji različitim psiho – fizičkim debalansima i oboljenjima. Zato posvećenik kabalističke magije ne čini zlo, jer zna da će na taj način u sebi proizvesti teške energije nečiste savesti, krivice i straha, a što će ga u velikoj meri ograničiti u njegovom razvoju i dosezanju njegovih duhovnih ciljeva.

Potrebno je da razumemo kakve učinke imaju tzv. nezdrave emocije, kao što su bes, ljubomora, strah, itd., na naš duhovni razvoj, kao i na naše fizičko zdravlje, te da naučimo kako se te emocije mogli preoblikovati u konstruktivnije oblike ponašanja. Sve to predstavlja trening za spiritualnog posvećenika, kroz vođenje svojevrsnog magijskog dnevnika, a koji predstavlja prvu lekciju na putu samospoznaje. Na samom početku rada sa energijama, potrebno je napraviti temeljnu samoanalizu, kako bi se stekao objektivan pregled nad svim vrlinama, ali i slabostima koje čovek ima.

Posvećenik mora dobro upoznati sva oruđa svog duha koja su mu stavljena na raspolaganje, no isto tako, mora se beskompromisno suočiti sa ličnim ograničenjima i svim onim bolnim emocijama, koje ga vuku prema svetovima tame. Te emocije potrebno je osvestiti i preoblikovati, a što nikad ne ide preko noći, već zahteva ulaganje ozbiljnog truda i vremena. U tom smislu možemo reći da je u starim magijsko – ezoterijskim tehnikama sadržana plodna klica onoga, što danas zovemo ” psihologija ” – nauka o čovekovoj duši. Bez ikakvog mistificiranja, magija je umetnost duhovnog preobražaja, kada menjajući i razvijajući svoje unutrašnje svetove istovremeno delujemo i na svet oko nas, na način da sebi i drugima omogućimo neometeni rast i spoznaju. Na tom putu nema greha, ni kazne, nema boga sa šibom koji stoji na nebesima i kažnjava naše pogreške.

No, pravi posvećenik je sam svoj najveći sudija i sam pred sobom je odgovoran za sve svoje postupke – on zna da će mu se odaslana energija vratiti u istom obliku, u kojem ju je poslao, kroz zakon setve i žetve, žita i kukolja: tamo gde je sejao žito, ono će mu rasti, a gdje je davao samo kukolj, kukolj će i dobiti natrag. I tu nema molitve za ‘ oproštaj greha ‘, uz pomoć koje je moguće izmaknuti pravednom povratku energije za sva naša učinjena dela, izgovorene reči, kao i neizgovorene misli. Zbog svega ovog izrečenog, u praksi kabalističke magije uvek treba sagledati obe strane izbora koji imate pred sobom, pomno razmišljati o njima i odlučiti se – ne zbog straha od kazne, već zbog univerzalne mudrosti i želje za oslobođenjem. Drvo života, dakle, ima deset sefirota + jedanaesti.

Svaki sefirot ima svoju boju, broj i magijsku formulu, koja ga aktivira. Sve što postoji u ljudskoj psihi može se klasificirati pod jednim od deset sefirota. Sefiroti su na Drvetu života prikazani u tri stupa i međusobno su povezani sa 22 staze. Staze su numerirane brojevima od 11 do 32. Nazivi sefirota i njihove osobine Keter – ima broj 1, blistavo je bele boje. Označava početak i kraj, ali i visoku nauku, dostignuća i pronalaske. Područje ideja. Novi koncepti, daleka budućnost, spoznaja. Čokmah – ima broj 2, sive je boje. Ovaj sefirot predstavlja primarnu mušku energiju, svi muški atributi. Simbol je oca, očinstva, autoriteta, organizacije, hijerarhije.

Država, vladari, poglavari. Binah – ima broj 3, crne je boje. Koliko je Čokmah autoritativan, muški i očinski, toliko je Binah ženski i materinski. Označava Veliku majku matrijarhalnih religija. Predstavlja i razna ograničenja. Socijalna politika, bolnice, vrtići, dom i porodica, građevine. Dugovi i smrt. Česed ili Gedulah – ima broj 4, plave je boje. Ljubav kao kosmički princip. Bogatstvo i razvoj, plemenitost. Širenje i rast. Geburah – ima broj 5, svetlo crvene je boje. Energija i brzina, ljutnja, bes, destrukcija i rušenje. Vojska i policija, ratovi, ratovanje, ali i zaštita i samoobrana. Pobuna. Seksualna energija, odlučne akcije, inicijativa. Tifaret – ima broj 6, zlatno žute je boje. Imaginacija, mentalne sposobnosti. Moć, uspeh, novac, zdravlje. Sadašnjost, centar. Šefovi, direktori, upravitelji. Necač – ima broj 7, smaragdno zelene je boje. Umetnost, lepota, zadovoljstvo. Odnosi. Emocije, mlade žene, luksuzna roba, nakit. U višem smislu estetika duha, kultura. Zabava, užitak, senzualnost. Hod – ima broj 8, narandžaste je boje. Posao, trgovina, pisanje, pisci. Knjige, izdavaštvo. Razmena informacija. Škole i fakulteti. Jesod – ima broj 9, ljubičaste je boje. Javnost. Podsvest, snovi, instinkti. Ženskost. Psiha.

® Malkut – ima broj 10, limun žuta, olivno zelena, crna boja i boja rđe / ima 4 boje /. Sefirot materijalne dimenzije, vlasništvo, materijalizacija ideja. Telo i telesnost. Priroda, ali i fizička ograničenja. * Daat – nema broj, srebrno sive je boje. Glavni atributi Daata su intuicija i sinteza. Inspiracija, vizije. Sefiroti i planete Keter – Pluton Čokmah – Neptun Binah – Saturn Česed ili Gedulah – Jupiter Geburah – Mars Tifaret – Sunce Necač – Venera Hod – Merkur Jesod – Mesec Malkut – Zemlja. Jedanaestom sefirotu Daat pripisuje se planeta Uran, mada neki smatraju da bi pod njega mogao ići i Saturn. Bitno je naglasiti da izvorna Kabala nije povezivala sefirote sa planetama, a pogotovo ne sa transpersonalnim planetima Uranom, Neptunom i Plutonom, već je to u velikoj meri uticaj moderne hermetičke misli, pa donekle i new age pokreta, koji danas sintetizuje različita svetska znanja i ezoterijske prakse.

Izvor: astrozmaj.com

889 Pregleda