Sve što niste znali o magiji

NAJOPASNIJA JE MAGIJA SA GROBLJA!

Crna magija je opasna po samoj definiciji! Nijedan oblik crne magije ne služi da nekom donese dobro, već isključivo za uništenje nečijeg života! Razlika između vrsta crne magije nije u cilju već u načinu kako deluje! Što se crnije sile prizovu u ritualu za uništenje nečijeg života, to je magija teža i opasnija! Postoje najmorbidniji rituali u kojima se prinosi čak i ljudska žrtva! Na sreću zbog zakonskih okolnosti kod nas na Balkanu i u Evropi takva vrsta magije nije zastupljena! Uz pomoć raznih rekvizita i crnomagijaških rituala može se približno postići cilj uništenja žrtve! Obično se takvi rituali izvode na groblju, ili na samrtnoj postelji, jer tu je najbliža granica između našeg sveta i sveta u kome stanuju najcrniji demoni! Vračare u Centralnom delu Balkana, koje se bave crnom magijom, uzimaju zemlju sa tri groba (muškarac pokojnik, žena, i dete)! Uz određeni ritual i rad sa jasno izgovorenim rečima prdiže se čitava vojska demona koji napadaju žrtvu! Obično osoba koja vam želi naneti toliko veliko zlo, tu zemlju sa tri groba treba da donese u vaše dvorište ili stan! Obično lukavi zli ljudi tako urađenu zemlju stavljaju u vašu saksiju sa cvećem kako ne biste prepoznali ništa sumnjivo! nakon tog rituala, vrlo brzo vaš život se pretvara u pakao! Nemate mira, po kući se čuju koraci, lupanje dok vi propadate od bolesti koju ne može da dijagnostikuje niti izleči bilo koji lekar! ta bolest je Crna magija! Da se ne ponavljam, koliko ljudi svakog dana strada zbog dejstva crne magije i koliko se brakova rasturi! Opasnost je u tome, što brak možemo spašavati, dok život ne možemo vraćati kada se jednom nasilnim magijskim putem završi! Postoji ritual koji se na našim prostorima praktikuje a podjednako je opasan! Neku vašu odevnu stvar ili deo kose, osoba koja vam želi naneti zlo, zakopa to na grobu i uz izgovorenih par rečenica vaš život se pretvara u put beznađa i patnje! Zato uvek apelujem na ljude pazite kada sečete nokte ili se šišate, nokti i kosa mogu biti veoma važni rekviziti pomoću kojih može biti uništena vaša budućnost!

2.507 Pregleda